Indlæg af Regina Lamscheck-Nielsen

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier (SESG) er Region Syddanmarks eneste kombinationsskole. Skolen rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD), et handelsgymnasium (HHX) og et teknisk gymnasium (HTX). Aktiviteterne er spredt på 4 store matrikler i Svendborg. Skolen ønsker at fremme, at “viden virker”. Den viden, eleverne får, skal være en aktiv og skabende kraft, som giver dem […]

Haahrs

Haahrs er en privatskole, i centrum af Svendborg med 500 engagerede elever, der hylder værdierne trivsel og faglighed. På Haahrs Skole gør man sig umage for at levere en varieret og spændende undervisning, der udfordrer og engagerer eleverne. To klasselærere på hver klasse står for eleverne. Haahrs tilbyder undervisning fra 0. – 10. klasse og har […]

Rantzausminde

Rantzausminde Skole er en almindelig folkeskole med elever fra 0.-9.årgang. Skolen har fokus på læring, trivsel og dannelse. Eleverne dannes til at forlade Rantzausminde Skole som livsduelige mennesker, der har de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i vores samfund. På Rantzausminde skole tilbydes programmering som valgfag i overbygningen. Derudover arbejder man også med programmering […]

Fåborg Gymnasium

Fåborg Gymnasium vægter et stærkt fællesskab og et trygt og udviklende læringsmiljø med samvær og humor. Et godt samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og skolens øvrige personale er vigtigt for skolen. Der er høj opmærksomhed på, at der er plads til forskellighed og til det personlige engagement. Skolen har 25 undervisere og 220 elever. I […]

Nymarksskolen

Nymarksskolen er en ambitiøs ungeskole, hvor man vil “udvikle unge, der skaber og forandrer fremtiden”. I R O B O læring Skolen har 670 elever på 7.-10. årgang. Skolen tilbyder “Robotics” som fokusfag for 7.-9. årgang. Projektaktiviteter i Robolæring vil blive integreret i 10. klassecenterets naturfaglige studieretning. Skolens mål med projektet Nymarksskolen ønsker at give sine […]

Nyborg Gymnasium

På Nyborg Gymnasium (NG) er 7 ungdoms- og erhvervsuddannelser samlet under ét tag: STX, HF, IB, HHX, EUX, EUD og 10. klasse. Som elev på skolen er det muligt at bo på kostskolen, der huser unge fra de forskellige uddannelser – og fra hele verden. Hverdagen på Nyborg Gymnasium deles mellem mere end 1.000 elever […]

Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskole er blandt de største i Danmark, med ca. 900 elever fordelt på 28 gymnasieklasser og 4 hf-klasser. Gymnasiet har et meget stort og alsidigt tilbud til eleverne, både hvad angår undervisning, valgfag og mulighederne for at bruge skolens moderne faciliteter efter skoletid. Der lægges stor vægt på elevindflydelse og aktiv demokratisk deltagelse. På Mulernes […]