R O B O læring

Leg & læring med teknologier

Sept. 2019: R O B Olæring har nu taget fat i aspektet “leg & læring” i undervisningen af og med robotteknologier. Til dette formål har projektet kunnet tilknytte PhD studerende Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding. Line forsker i læringseffekter ved leg hos unge i teenagealderen.

Der gennemføres workshops med projektets deltagere, og observationer af undervisningen indgår som empiri i PhD studiet.

Nye undervisningsforløb med robotteknologier

Juni 2019: I løbet af foråret har skolerne gennemført flere nye forløb med robotteknologier.

På gymnasierne har man arbejdet i fagene Teknologi, Fysik og It. Se fx Nyborg HHX med “Micro:bits og micro:bots” i Informatik C. I uddannelseskæden har man coproduceret forløb som fx i Svendborg, hvor Nymarkskolen og Svendborg HTX er gået sammen om “Militærrobotter og etik”.

Læs mere!

R O B O didaktik: brandny didaktisk model

Marts 2019: En tværorganisatorisk arbejdsgruppe har udviklet projektets egen didaktiske model for undervisningsforløb med robotteknologier. Modellen ledsages af en ramme med operationelle, vejledende spørgsmål og tænker også forløb i uddannelseskæden ind.

Modellen kan downloades her!