Sydfynsk cluster

Et partnerskab på tværs af sektorer

Fyn er kendt som ´robotland´, med stærke virksomheder som frontløbere og med et driftigt teknologisk institut på Syddansk Universitet. Forsyningskæden er dog endnu kun sporadisk skitseret for de unge og har uklare overgange mellem stationerne på deres uddannelses- og karrierevej. Drenge og især pigerne mangler konkret indsigt i branchens muligheder, sammenholdt med deres kompetencer og præferencer.

I løbet af projektet skal nuværende relationer og allerede velfungerende samarbejdsformer styrkes og videreudvikles.

Det er ambitionen, at et “Sydfynsk Cluster for Robotteknologier” skal repræsentere hele uddannelseskæden, og videst muligt “fra ble til PhD”. Vigtige stationer er offentlige og private folkeskoler, 10. klasses centre, ungdomsskoler, erhvervsuddannelser, gymnasier og universitet. Uundværlige samarbejdspartnere er robotvirksomheder, som kan praksisrette undervisningsprojekter og motivere bøn og unge til at søge ind i den tekniske verden.

Hvem og hvordan

Det sydfynske rotbotnetværk består af de følgende aktører:

(coming up)