Inspiration

Litteratur, rapporter

Teknologi

Robotteknologier:  SDU, Embodied Systems for Robotics and Learning, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute v/ Jacob Nielsen, Associate Professor, PhD

“Kritik af den digitale fornuft – i uddannelse”, Jesper Balslev, 2018

“Teknologi”, Kasper H. Schiølin, 2016

“Digitaliseringens paradokser”, Søren Schultz Hansen, 2017

Didaktik, leg & læring

“Digital produktion – deltagelse og læring”, Holm Sørensen, Levinsen, Skovbjerg, 2017

(didaktikere)

Fra digitalt design til fysisk udtryk – anvendelse at 3-d-printere og NAO-robotter i folkeskolen” Majgaard, G., Hansen, J. J., Bertel, L. B. & Anders, P. , Mona. 2014, 4, s. 7-26

“8. klasse som kreative producenter af fremtidens velfærdsteknologi“. Nielsen, J., Pedersen, R. & Majgaard, G. , 2015, Læring og Medier (LOM). 8, (14)

Special issue om robotter i skolen og robotter i felten, med tema 1 projekt – robotter i skolen

“Pla(y)ceskabelse – når børn og robotteknologier mødes”, Toft, Toft Nørgaard, 2015

“Mindstorms Children, Computers, and Powerful Ideas”, Papert, Seymour, 1993, New York, NY:Basic Books.

“New Pathways into Robotics: Strategies for Broadening Participation”, Rusk, N., Resnick, M., Berg, R., & Pezalla-Granlund, M., 2008,  Journal of Science Education and Technology

“Scratch: Programming for All”, Resnick, M. et al. 2009a, Communications of the ACM, 2009, 52(11), s. 60-67

“Growing up Programming: Democratizing the Creation of Dynamic”, Resnick, M. et al., 2009b, Interactive Media

Digital dannelse, karrierelæring

“Dannelse i uddannelsessystemet”, Lars Geer Hammershøj, 2017

Karrierelæring, med afsæt i bl.a. cefu´s motivationsretninger for karrierelæring (Bill Law)

Arbejdsmarked og nationale strategier

“National Videnskabsstrategi“, Undervisningsministeriet, marts 2018

Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked“, udarbejdet for Disruptionrådet, dec. 2017

“The future of skills – employment in 2030”, Hasan Bakhshi, Jonathan M. Downing, Michael A. Osborne, Philippe Schneider, 2017, Pearson

Digital dannelse

I R O B Olæring vil vi undersøge forskellige aspekter af Digital Dannelse. I opstartsfasen blev projektet inspireret af Hammershøjs fokus på kreativitet som et væsentligt menneskeligt træk i robottidsalderen:

“Dannelse er den tredje dimension af uddannelse. [….]

  • VIDEN handler om at kunne orientere sig og er den dimension, der angår uddannelsens indhold og tilegnes gennem undervisningsprocesser.
  • EVNER i form af færdigheder, kvalifikationer eller kompetencer handler om at være i stand til noget og er den dimension, der angår uddannelsens mål og udvikles gennem læreprocesser.
  • DANNELSE handler om måden, hvorpå man forholder sig til sig selv og andre, til sagen og til arbejdet, eller i hvilken hensigt man bruger sin viden og sine evner.”

“I modsætning til mennesker kan robotter kun operere inden for ét domæne ad gangen. [….] Der er stort set ingen grænser for teknologisk intelligens, så længe vi holder os inden for ét og samme afgrænsede domnæne. Men robotter er begrænsede til at forbedre eller justere eksisterende løsninger. Når det kommer til at kombinere domæner og skabe helt nye løsninger, så kommer de til kort. [….] Vi skal ikke frygte robotterne, så længe uddannelsessystemet arbejder målrettet på at styrke dannelsen – herunder især kreativiteten – hos børn og unge.”

Andre projekter & ressourcer

R O B Olæring orienterer sig løbende i igangværende aktiviteter og projekter, heriblandt under Teknologipagten og Innovationsnetværket RoboCluster.

I udgangspunktet og ved opstart var R O B Olæring særlig opmærksom på følgende:

  • Projekt crossingIT om programmering i og på tværs af uddannelser, Region Syddanmark, 2017-2019
  • ”Science i Syddanmark – karrierelæring i sciencefag”
  • Robotevent SitComp, Svendborg, okt. 2017 og eventens videreførelse i 2018 og 2019
  • Lokalt projekt Pædagogik & Innovation, 2013 (afbrudt pga. lockout i OK13)
  • Veletableret samspil i Svendborg mellem folkeskoler og gymnasier med brobygning og valgfag
  • Motivationsskabende undervisningserfaringer med principper fra Leg & Læring, Svendborg HTX
  • Projekt XX-it om at få flere piger ind i it-uddannelser og en it-karriere, Ligestillingsministeriet