Drejebog for Robotevents

Eventstyring

Formål og koncept

Formålet med robotevents er at styrke læringsmiljøerne omkring robotteknologier på Sydfyn. I det lange løb skal dermed også forsyningskæden til de teknologiske brancher sikres.

Eleverne skal inspireres med en legende tilgang, når de afprøver sig selv fagligt og kan opleve forskellige karriereveje. Der skal være rum til teknologiske nybegyndere såvel som faglige udfordringer for de avancerede teknologibrugere. Eventen skal også byde på godt socialt samvær i en tryg sammenhæng.

Eventkonceptet bygger på erfaringer fra tidligere læringsevents på Sydfyn: robotkonkurrencer, mesterskaber i spilprogrammering, kreative workshops og deltagelse i entreprenørskab awards.

Deltagere og målgrupper

Som et grundlæggende princip gennemføres eventen i uddannelseskæden, med elever og undervisere fra grundskoler og de forskellige ungdomsuddannelser. Også andre typer uddannelsesinstitutioner, klubber eller grupper kan være relevante. Deltagerne kommer først og fremmest fra Fyn, men er også velkomne fra andre landsdele.

Studerende fra videregående uddannelser kan indgå, fx med oplæg eller tutoring. Virksomheder og offentlige organisationer involveres fx med forudgående cases, med oplæg fra deres praksis eller som dommere.

Forældre og venner er velkomne som gæster, heriblandt til de afsluttende konkurrencer. Der består også mulighed for en dialog om forskellige karriereveje.

Deltagerantallet vil typisk ligge mellem ca. 500 – 1.000 deltagere, afhængig af eventens konkrete disponering. Aktuelle Corona-hensyn til afstand og hygiejnekrav begrænser p.t. mulighederne (2020/2021).

Rammer og program

Optimalt gennemføres RoboMotion som et 2-dags arrangement, typisk fra fredag middag til lørdag eftermiddag. Denne disponering er først og fremmest foretaget for at kunne tage højde for de unge, forældre og eksperter der (kun) kan afsætte fritid til deltagelse. Men ikke mindst giver det også langt bedre mulighed for hygge og samvær i mere uformelle rammer, når elever kan overnatte i rammerne af eventet.

Programmet udarbejdes i fællesskab i en eventstyregruppemøde der består af engagerede og robotkyndige undervidere, projektledere m.fl., på tværs af uddannelseskæden. Her inddrager man de forskellige robotorienterede interesser fra HTX, HHX, STX, EUD, udskolingen, videregående uddannelser og fra fritidssektoren.

Finansiering

Eventen er finansieret af forskellige kilder:

  • De deltagende skolers egenbetaling
  • Sponsorater fra virksomheder og offentlige organisationer
  • Fondsmidler, med bidrag fra projektet ROBOlæring / Region Syddanmark til Robotevent i jan. 2021
  • Svendborg Erhvervsgymnasier bidrager via egne midler

Hvad er drejebogen?

Drejebogen er en konceptbeskrivelse for at afholde robotevents på Sydfyn som en årlig tradition. Konceptet er udviklet af projektdeltagerne i rammerne af ROBOlæring.

Drejebogen er samtidig en platform, hvor deltagerne og de besøgende kan finde programmet og praktiske oplysninger. De partnere, der er aktivt involveret i organiseringen, kan logge sig ind og finde de centrale aftaler, dokumenter, pressemeddelser, etc. Også bookingen kommer til at foregå online via drejebogen.

Den næste robotevent afholdes d. 29. – 30. jan. 2021 i Svendborg (udskudt fra nov. 2020 af Corona-relaterede grunde).

Det tekniske

Robotter

Eleverne medbringer egne robotter, som de har bygget og programmeret i undervisningen, i en klub eller derhjemme.

Alle kan være med, uanset ambitionsniveauet. Man kan komme i gang med en robot fra ca. 200 kr. og opefter. Der findes mange færdige kits, om det er LEGO Mindstorm, Arduino Uno, MicroBit, et MotorShield, 2 DC motorer el. lign.

RoboMotion byder også mulighed for at deltage i workshops eller drop-in aktiviteter, hvor man fx kan prøve at programmere en ægte industrirobot.

Specifikationer for banerne

De store robotkonkurrencer foregår på en bane med følgende mål:

  • 4 x 7 m (indvendige mål)
  • med en midte på 1 x 4 m, altså et kørespor med en banebredde på 1,5 m.
  • 0,3 m høj, holder robotterne inde

Underlaget er linoleum og dermed forholdsvis glat.

Start og mål er det samme, markeret med en streg midt på den ene langside.

Udstillingen

(Plantegning er under udarbejdelse, publiceres i løbet af juni 2021)