R O B O læring

Robotevent flyttet til 29. jan. 2021, som hybrid-event

Sept. 2020: Projektets store robotevent er pga. forventede Corona-påvirkninger flyttet til 29. jan. 2021 og transformeret til en hybrid-event. Der vil være lokal fysisk afholdelse, samtidig med synkrone virtuelle transmissioner til de konkurrerende byer.

Den sidste robotevent RoboMotion fandt sted i januar 2020, med stor begejstring hos unge og voksne.

Projekt ARducation – ambitiøs opfølgning på ROBOlæring

Forår 2020:  R O B Olæring har fået en ny stærk arvtager. De nye typer undervisning i R O B Olæring med digitale teknologier og modellen ROBOdidaktik, har kaldt på videreudvikling og videre udbredelse.

Projektet ARducation (2020-2022, støttet af Region Syddanmark) omsætter augmented reality i undervisningen og i uddannelseskæden, til fremme af de unges STEM kompetencer. Modellen ROBOdidaktik augmenteres og anvendes til lærerkvalificering.

Leg & læring i ROBOlæring

Sept. 2020: Projektdeltagernes didaktiske arbejde med ´leg & læring´er blevet inspireret af PhD-stud. Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding, i en række workshops for undervisere.

Erfaringer fra workshops og undervisningsforløb er blevet inddraget i Lines studier. Konklusionerne har bidraget til en artikel i “Framing Play Design – a hands-on guide for designers, learners and innovators” (2020). Læs mere.

´Leg & læring´ indgår også i modellen ROBodidaktik.