R O B O læring

RoboMotion 5.-6. nov. 2021: live & present robot event!

April 2021: Planlægning af den næste robotevent RoboMotion 2021 er i fuld gang. Eventstyregruppen er bredt sammensat, med undervisere med robotekspertise fra Svendborg Erhvervsskole og -gymnasier og en række grundskoler. Robotkonkurrencerne og mange andre spændende aktiviteter foregår over 2 dage med fysisk afholdelse i Svendborg.

Tilmeldingen åbner i maj 2021. Følg med her!

5. maj 2021: Legende og lærerig STEM-undervisning

ROBOlæring er stolt af at kunne bidrage til Teknologipagtens temaserie ’Inspirerende STEM-undervisning for alle’. Som ét af tre projekter vil projektleder sammen med underviser Mads Lundager (Rantzausminde Skolen) illustrere på vegne af ROBOlæring, hvordan robotter indgår i “Legende og lærerig STEM-undervisning” .

Webinaret afholdes d. 5. maj, 13.00 – 14.15. Tilmelding her.

Leg & læring i ROBOlæring

Sept. 2020: Projektdeltagernes didaktiske arbejde med ´leg & læring´er blevet inspireret af PhD-stud. Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding, i en række workshops for undervisere.

Erfaringer fra workshops og undervisningsforløb er blevet inddraget i Lines studier. Konklusionerne har bidraget til en artikel i “Framing Play Design – a hands-on guide for designers, learners and innovators” (2020). Læs mere.

´Leg & læring´ indgår også i modellen ROBodidaktik.