R O B O læring

RoboMotion 5.-6. nov. 2021: live & present robot event!

April 2021: Planlægning af den næste robotevent RoboMotion 2021 er i fuld gang. Eventstyregruppen er bredt sammensat, med undervisere med robotekspertise fra Svendborg Erhvervsskole og -gymnasier og en række grundskoler. Robotkonkurrencerne og mange andre spændende aktiviteter foregår over 2 dage med fysisk afholdelse i Svendborg.

Tilmeldingen åbner i maj 2021. Følg med her!

Projekt ARducation – ambitiøs opfølgning på ROBOlæring

Forår 2020:  R O B Olæring har fået en ny stærk arvtager. De nye typer undervisning i R O B Olæring med digitale teknologier og modellen ROBOdidaktik, har kaldt på videreudvikling og videre udbredelse.

Projektet ARducation (2020-2022, støttet af Region Syddanmark) omsætter augmented reality i undervisningen og i uddannelseskæden, til fremme af de unges STEM kompetencer. Modellen ROBOdidaktik augmenteres og anvendes til lærerkvalificering.

Leg & læring i ROBOlæring

Sept. 2020: Projektdeltagernes didaktiske arbejde med ´leg & læring´er blevet inspireret af PhD-stud. Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding, i en række workshops for undervisere.

Erfaringer fra workshops og undervisningsforløb er blevet inddraget i Lines studier. Konklusionerne har bidraget til en artikel i “Framing Play Design – a hands-on guide for designers, learners and innovators” (2020). Læs mere.

´Leg & læring´ indgår også i modellen ROBodidaktik.