R O B O læring

Teknologier på skolerne

Projektpartnerne ved at findpudse deres idéer af nye undervisningsforløb med robotteknologier, og de første lokale forsøg er gennemført med stor succes. Sideløbende iværksætter projektet en undersøgelse på alle involverede skoler om brug af teknologierne i undervisningspraksis.

Kick-off 24. sept., Svendborg

Projektet er kommet godt fra start ved kick-off d. 24. sept. i Svendborg. Deltagerne fik “leget” med micro:bits og andre robotteknologier, udvekslede med hinanden om igangværende aktiviteter og om idéer til nye undervisningsforløb.

Læs mere.

Partnerskab i R O B O læring

Sept. 2018: Information om projektets partnere er ved at rulle ind lidt efter lidt. En stor del af uddannelseskæden er repræsenteret: offentlige og private folkeskoler, 10. klasses centre, ungdomsskole, erhvervsuddannelser, gymnasier og universitet.

Vær velkommen til at følge med her!