R O B O læring

R O B O didaktik på forskningskonference

7. nov. 2019: Projektets aktuelle version af den teknologididaktiske model ROBOdidaktik præsenteres på forskningskonferencen ECEL 2019, København, af Gunver Majgaard, Syddansk Universitet. Artiklen “Digital Literacy and Course Design” bliver efterfølgende tilgængelig her på sitet.

Modellen kan downloades her

ROBOlæring optaget i Teknologipagten

Okt. 2019:  Vi er stolte af at kunne meddele, at projektet er blevet optaget i Teknologipagten.

ROBOlæring bidrager til fremme af STEM kompetencer hos de unge ved at introducere til robotteknologier og kodning hhv. programmering. Projektet stiller data om projektets ramme, aktiviteter og effekter til rådighed mhp. samlede analyser hos Teknologipagten. Dermed indgår ROBOlæring i en bred indsats for at skabe oversigt og gennemskuelighed i arbejdet med STEM kompetencer på uddannelsessektoren.

Leg & læring med teknologier

Sept. 2019: R O B Olæring har nu taget fat i aspektet “leg & læring” i undervisningen af og med robotteknologier. Til dette formål har projektet kunnet tilknytte PhD studerende Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding. Line forsker i læringseffekter ved leg hos unge i teenagealderen.

Der gennemføres workshops med projektets deltagere, og observationer af undervisningen indgår som empiri i PhD studiet.