R O B O læring

Nye undervisningsforløb med robotteknologier

Juni 2019: I løbet af foråret har skolerne gennemført flere nye forløb med robotteknologier.

På gymnasierne har man arbejdet i fagene Teknologi, Fysik og It. Se fx Nyborg HHX med “Micro:bits og micro:bots” i Informatik C. I uddannelseskæden har man coproduceret forløb som fx i Svendborg, hvor Nymarkskolen og Svendborg HTX er gået sammen om “Militærrobotter og etik”.

Læs mere!

TECH workshop for folkeskolelærere

Maj 2019: Syddansk Universitet følger projektet aktivt. Bl. a. via kompetenceudvikling af projektets folkeskole- og gymnasielærere. SDU har således netop afholdt en TECH workshop for folkeskolelærere. Både naturfagslærerne og de almene lærere vil nu bare have mere af kredsløbsforståelse, micro:bits og bread boards!

Den nye viden og praksiskompetencer spiller perfekt ind til det nye forsøgsfag Teknologiforståelse.

R O B O didaktik: brandny didaktisk model

Marts 2019: En tværorganisatorisk arbejdsgruppe har udviklet projektets egen didaktiske model for undervisningsforløb med robotteknologier. Modellen ledsages af en ramme med operationelle, vejledende spørgsmål og tænker også forløb i uddannelseskæden ind.

Modellen kan downloades her!