R O B O læring

TECH workshop for folkeskolelærere

Maj 2019: Syddansk Universitet følger projektet aktivt. Bl. a. via kompetenceudvikling af projektets folkeskole- og gymnasielærere. SDU har således netop afholdt en TECH workshop for folkeskolelærere. Både naturfagslærerne og de almene lærere vil nu bare have mere af kredsløbsforståelse, micro:bits og bread boards!

Den nye viden og praksiskompetencer spiller perfekt ind til det nye forsøgsfag Teknologiforståelse.

R O B O didaktik: brandny didaktisk model

Marts 2019: En tværorganisatorisk arbejdsgruppe har udviklet projektets egen didaktiske model for undervisningsforløb med robotteknologier. Modellen ledsages af en ramme med operationelle, vejledende spørgsmål og tænker også forløb i uddannelseskæden ind.

Modellen kan downloades her!

Undersøgelse: Teknologier på skolerne

Feb. 2019: Projektet har gennemført en undersøgelse om brug af teknologier i undervisningspraksis. Undersøgelsen er gennemført på projektskolerne. Resultaterne er blevet konkluderet på og drøftet på et netværksmøde.

Læs mere!