Partnerskab

Gymnasier og EUD

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier (SESG) er Region Syddanmarks eneste kombinationsskole. Skolen rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD), et handelsgymnasium (HHX) og et teknisk gymnasium (HTX). Aktiviteterne er spredt…

Fåborg Gymnasium

Fåborg Gymnasium vægter et stærkt fællesskab og et trygt og udviklende læringsmiljø med samvær og humor. Et godt samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og skolens øvrige personale er vigtigt for skolen. Der er høj opmærksomhed…

Nyborg Gymnasium

På Nyborg Gymnasium (NG) er 7 ungdoms- og erhvervsuddannelser samlet under ét tag: STX, HF, IB, HHX, EUX, EUD og 10. klasse. Som elev på skolen er det muligt at bo på kostskolen, der huser unge fra de forskellige uddannelser – og fra…

Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskole er blandt de største i Danmark, med ca. 900 elever fordelt på 28 gymnasieklasser og 4 hf-klasser. Gymnasiet har et meget stort og alsidigt tilbud til eleverne, både hvad angår undervisning, valgfag og mulighederne for…

På vej til ungdomsuddannelse

Birkhovedskolen

Birkhovedskolen i Nyborg har teknologiforståelse og digital dannelse på dagsordenen. Man har gennem flere år arbejdet målrettet med at inddrage Robotteknologi (herunder LEGO Education, Bee Bots samt programmering og kodning) på alle skolens…

Haahrs

Haahrs er en privatskole, i centrum af Svendborg med 500 engagerede elever, der hylder værdierne trivsel og faglighed. På Haahrs Skole gør man sig umage for at levere en varieret og spændende undervisning, der udfordrer og engagerer eleverne.…

Rantzausminde

Rantzausminde Skole er en almindelig folkeskole med elever fra 0.-9.årgang. Skolen har fokus på læring, trivsel og dannelse. Eleverne dannes til at forlade Rantzausminde Skole som livsduelige mennesker, der har de bedste forudsætninger…

Nymarksskolen

Nymarksskolen er en ambitiøs ungeskole, hvor man vil "udvikle unge, der skaber og forandrer fremtiden". I R O B O læring Skolen har 670 elever på 7.-10. årgang. Skolen tilbyder "Robotics" som fokusfag for 7.-9. årgang. Projektaktiviteter…

Videregående uddannelser

Syddansk Universitet

Forskningsgruppen SDU Embodied Systems for Robotics and Learning er del af det Tekniske Fakultet og uddanner ingeniører. Gruppen er især involveret i robot-, velfærds-, lærings- og oplevelsesteknologi uddannelserne. Forskerne i R O B…

Erhvervslivet

(Virksomhedspartnere)