Rantzausminde Skole er en almindelig folkeskole med elever fra 0.-9.årgang. Skolen har fokus på læring, trivsel og dannelse.
Eleverne dannes til at forlade Rantzausminde Skole som livsduelige mennesker, der har de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i vores samfund.

På Rantzausminde skole tilbydes programmering som valgfag i overbygningen. Derudover arbejder man også med programmering som en del af naturfag/teknologi og matematik.

I R O B O læring

Aktuelt vil Rantzausminde samarbejde med Svendborg Erhvervsgymnasier HTX om et brobygningsprojekt om programmering af LEGO Mindstorm robotter og de etiske dilemmaer som man møder i arbejdet med denne teknologi.

Yderligere overvejer man forløb med nye teknologier som 3D print, i læringsmålsprogression fra folkeskole til erhvervsgymnasium.

Skolens mål med projektet

Skolens mål med projektet er at flere lærere kan anvende programmering og engineering i forbindelse med dagligdags problemstillinger. Flere af skolens elever skal opnå kompetencer indenfor disse områder. Dette arbejde skal være med til at hjælpe eleverne med at træffe de rigtige valg, når de skal videre på ungdomsuddannelse.