Sydfynsk Netværk

Et partnerskab på tværs af sektorer

Fyn har skabt sig et brand som ´robotland´, med stærke virksomheder som frontløbere og med et driftigt teknologisk institut på Syddansk Universitet. Forsyningskæden er dog endnu kun sporadisk skitseret for de unge og har uklare overgange mellem stationerne på deres uddannelses- og karrierevej. Drenge og især pigerne mangler konkret indsigt i branchens muligheder, sammenholdt med deres kompetencer og præferencer.

I løbet af projektet skal nuværende relationer og allerede velfungerende samarbejdsformer styrkes og videreudvikles.

Det er ambitionen, at et “Sydfynsk Netværk for Robotteknologier” skal repræsentere hele uddannelseskæden, og videst muligt “fra ble til PhD”. Vigtige stationer er offentlige og private folkeskoler, 10. klasses centre, ungdomsskoler, erhvervsuddannelser, gymnasier og universitet. Uundværlige samarbejdspartnere er robotvirksomheder, som kan praksisrette undervisningsprojekter og motivere bøn og unge til at søge ind i den tekniske verden.

Hvem og hvordan

Styregruppen bag projektet ROBOlæring, bestående af 10 ledere og eksperter på uddannelsesinstitutioner, står bag initiering af det “Sydfynske netværk for robotteknologier”.

Styregruppen opererer på baggrund af et strategisk “fælles grundlag” (et kommissorium), der er drøftet og videreudviklet løbende i gruppen, på baggrund af

  • resultaterne fra en interviewrække på uddannelsesinstitutionerne
  • møder med diverse beslutningstagere
  • møder og fagligt relevante aktiviteter med robotvirksomheder
  • møder med fagligt relevante interessenter

Kommissoriet offentliggøres i sin endelige version, senest ult. 2020.