Læringskæde

Fra uddannelseskæde …

… til læringskæde

I en stærkt individualiseret tid, med uoverskueligt mange muligheder for at dygtiggøre sig, vokser behovet for at kunne se sammenhæng de enkelte (uddannelses)stationer imellem.

Især overgangene imellem de forskellige stationer kan være svære: fra folkeskole til erhvervsskole eller til gymnasium, fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse eller til job.

I konteksten af R O B Olæring er ambitionen at tydeliggøre de veje, som kan føre de unge til et professionelt liv med robotteknologier.

Uddannelseskæden i praksis

Folkeskoler og ungdomsuddannelserne er begyndt at arbejde tættere sammen om brobygning, valgfag, lærerkvalificering etc.

De videregående uddannelser udbyder deres former for “brobygningsforløb” eller inviterer ind i deres laboratorier for afprøvninger.

Engagerede virksomheder åbner deres døre for unge i udskolingen, for EUD-praktikforløb eller for studerende der ønsker at arbejde med projektopgaver.

På gymnasialt niveau er virksomhedssamarbejdet endnu begrænset, men især erhvervsgymnasierne har formået at skabe nytænkende forløb sammen med industri, service, offentlige institutioner eller kulturorganisationer.

Organisatorisk er der altså mere eller mindre “hul igennem”.

De forskellige led i uddannelseskæden

Samarbejdsflader består for det meste af personlige relationer. Visionære nøglepersoner på uddannelsesinstitutionerne (og delvist også i virksomheder) kender nu hinanden, hinandens behov og planlægningshorisonter.

Selvom samarbejdet er ressource- og vedligeholdeskrævende, fremmes det i de fleste tilfælde af ledelsen – til gavn for både de unge og skolerne.

Partnerne i projektet er kommet et godt stykke vej med at forbinde de enkelte led i uddannelseskæden. Man bygger løbende videre på velfungerende erfaringer og eksisterende kontakter.

Forskellige sprog

Erfaringerne med bl.a. de veletablerede brobygningsforløb indikerer dog samtidig, at lærere og undervisere arbejder ud fra forskellige logikker. Det skyldes dels forskelligheder i bekendtgørelserne og dels forskellig didaktisk tænkning, uddannelserne og fag imellem.

Dermed taler underviserne på de forskellige uddannelsesinstitutioner stadig ”forskellige sprog”. Det forårsager misforståelser, som måske skyldes implicitte antagelser, og uklare forventninger kan føre til et uklart ansvar.

De unge oplever derfor stadig for lidt af den sammenhæng og læringsprogression, som egentlig er tilsigtet i uddannelseskæden.

En endnu støre sammenhæng

Robolæring vil styrke læringsprocesser med robotteknologier didaktisk og pædagogisk, således at uddannelseskæden netop kan blive til en ægte læringskæde. Læringskæden vil i høj grad også forholde sig til karrierelæring, i rammerne i de nye bekendtgørelser.

Den samlede pædagogiske ambition kan dermed sammenfattes som ”Fra leg til læring til livsvalg”.

Didaktisk model

For at kunne omsætte den pædagogiske ambition “Fra leg til læring til livsvalg”, vil de professionelle i R O B Olæring skitsere en didaktisk model, der passer til de nævnte udfordringer og ambitioner.

Der findes mange didaktiske modeller. Hvert af dem har berettigelse i sin kontekst og i forhold til det givne formål. Vi tager udgangspunkt i de modeller, som underviserne arbejder med i hver deres praksis. En tværprofessionel arbejdsgruppe sonderer de forskellige modeller og forståelser med henblik på at komme frem til et fælles modeludkast.

Modeludkastet vil blive diskuteret, tilpasset og afprøvet i partnernes praksis. Den endelige model bliver tilgængelig via dette website.