Om

Hvad vil R O B O læring

Projektet vil bidrage til Region Syddanmarks Uddannelsesaftale og har i denne kontekst følgende målsætninger:

  • 20 % flere folkeskolelever søger ind på gymnasiale scienceretninger.
  • 20 % flere gymnasieelever orienterer sig imod at søge ind på videregående scienceuddannelser.
  • 80 % af gymnasie- og EUD-eleverne har fået omsat deres tekniske legelyst til læring.
  • 95 % af eleverne på alle uddannelsesniveauer har fået et praksiskendskab til robotteknologier, og 20 % anser dem som vigtige elementer i deres valg af uddannelse og karriere.

Hvordan vil vi gøre det

For at opnå sit formål, vil R O B O læring skabe følgende resultater:

  1. En fælles pædagogisk tilgang og didaktisk model for undervisning i den tværorganisatoriske læringskæde: ”Fra leg til læring og til livsvalg”.
  2. Brobygningsforløb / valgfag med robotteknologier, inspireret af cases fra robot-erhvervslivet: 1 forløb / halve år x 4 gymnasier = 16 forløb i alt over 2 år. I forløbene indgår faglig læring og karrierelæring.
  3. Undervisningsforløb: i alt min. 14 undervisningsprojekter på HTX / HHX / STX og i EUD I forløbene indgår faglig læring og karrierelæring.
  4. En konceptbeskrivelse (drejebog) for årlige robotevents, afprøvet på Sydfyn i efterår 2020.
  5. Forankring af læringskæden i de deltagende sydfynske skolers praksis og strategier i et formaliseret robotnetværk mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fritidsorganisationer på Sydfyn, med faglig relation til SDU.