RoboMotion | 31. januar 2020 | Svendborg

Elever fra Teknisk Gymnasium Svendborg (HTX), samt fra folkeskolerne Nymarkskolen og Rantzausminde bygger egne robotter og lader dem dyste om hastighed og kampkraft:

31. januar, kl. 12.30 – 19.00, i Forum på HTX Svendborg, Skovsbovej 43, Svendborg

Eleverne introduceres til forskellige robotteknologier og de fysiske love bag teknologierne. Nogle af HTX-eleverne assisterer underviserne og vejleder de unge fra grundskolerne i 4 BuildShops.

I buildshops bygger og programmerer de unge på tværs af skolerne egne robotter, som dernæst skal kunne klare sig i en konkurrence på forskellige forhindringsbaner. Vinderne kan få både æren og en præmie med hjem.

Der vil senere være mulighed for at dyste med BYO-Robots (Bring Your Own) på banerne.

Her kan man også prøve at kæmpe på SUMO-banen med FPV-briller på robotten og se verden “igennem robottens øjne”.

For de helt seje er der efterfølgende en freestyle konkurrence. Her kan man også afprøve teknologier som FPV briller og se verden “igennem robotternes øjne”.

Oplægsholdere: (endnu ubekræftet)

  • Robotingeniør Rasmus Andersen, Onrobot: (titel for oplæg følger)
  • Edin Zubcevic, Inter terminals: 3D-scanning
  • Diverse oplæg fra HTX-elever med pointer fra innovative eksamensprojekter

Deltagere

De ca. 200 deltagere i denne event er særligt inviterede unge og kommer fra:

  • HTX Svendborg, 2. og 3. g, fra fagene el-teknik, teknologi, programmering
  • Rantzausminde Folkeskole, x klasse
  • Nymarken Ungeskolen, 7. kl. og 9. kl.

Underviserne er fortrinvis tekniske undervisere og naturfagslærere, men også undervisere i almenfag.

Praktisk

Deltagelse er gratis for de inviterede elever, undervisere og andre gæster.

Der vil blive budt på eftermiddagskaffe, sodavand og aftensmad. Det forventes, at deltagerne har spist frokost inden arrangementet.

Check-in for folkeskoler: Fra kl. 12.00

Check-ud: Gæsterne forlader arrangementet kl. 18.00.

Forplejning: Det forventes at eleverne har spist frokost inden deres ankomst ved RoboMotion. Der vil være let forplejning resten af dagen, inkl. en let aftensmad.

Parkering: (info coming up)

Foto- og filmoptagelser: I løbet af dagen vil der blive taget billeder og videoklip med elever, undervisere samt evt. forældre. Optagelserne og/eller citater herfra kan blive brugt til publicering i pressen, på dette websted og/eller erhvervsgymnasiets sociale medier. Deltagerne og besøgende i RoboMotion giver samtidig tilladelse til publicering.

Program

Regler

  • Max. Forsyningsspænding max. 12 V
  • Max. Dimension 45.000 cm3

Der må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER laves skade på andre eller andres robotter – med vilje.

Forberedelse

Eleverne må gerne – men behøver ikke – medbringe egne robotter, som de har bygget og programmeret derhjemme eller i undervisningen.

RoboMotion koordineres forudgående imellem de involverede undervisere fra HTX Svendborg, Rantzausminde og Nymarkskolen.

Robotevents på Sydfyn

Svendborg Erhvervsgymnasier er ved at opbygge en tradition for at arrangere robotevents. Engagerede undervisere har indtil videre afholdt flere robotkonkurrencer for deltagere fra hele Sydfyn og særligt inviterede klasser fra resten af landet.

Den næste store robotevent gennemføres d. 6.-7. nov. 2019 i Svendborg.

Samtlige projektpartnere fra R O B Olæring indgår i planlægningen og aktiviteterne på dagen. Erfaringer fra RoboMotion vil bidrage til planlægningen.