PR & events

PR & præsentationer

Sept. 2020: Projektdeltagernes didaktiske arbejde med ´leg & læring´er blevet inspireret af PhD-stud. Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding. Line gennemførte en række workshops for undervisere, foretog observationer af undervisningsforløb og kvalificerede arbejdet med bl.a. konkrete øvelser (efterår 2019 – jan. 2020).

Erfaringerne er blevet inddraget i Lines studier og har bidraget til en artikel i “Framing Play Design – a hands-on guide for designers, learners and innovators” (2020).

´Leg & læring´ indgår også i modellen ROBodidaktik.

Syddansk Universitet står for projektets kvalitetssikring og understøtter det robot-didaktiske arbejde. Lektor Gunver Majgaard kvalificerer således projektets opdrag om at udvikle en teknologi-didaktisk model: ROBOdidaktik.

Dette udviklingsarbejde er en fortløbende proces, som foregår i iterationer, der består af udvikling > afprøvning > evaluering og konklusioner > justering til ny version. Den næste version 2.0 forventes at blive offentliggjort senest i marts 2020. Som supportfunktioner omkring modellen er der udgivet vejledende spørgsmål, som ligeledes opdateres i takt med videreudviklingen.

Den aktuelle version 1.4 (2019) er benyttet af Gunver Majgaard blandt andet som feedbackredskab på et HTX robot-matematik undervisningsforløb i forbindelse med et HCA symposion.

På baggrund af sin samlede ekspertise og erfaringer med det it-didaktiske arbejde, er Gunver Majgaard blevet inviteret som deltager i et forskningsnetværket angående IT, pædagogik og didaktik på erhvervsskolerne.  Netværket er forestået af Københavns Universitet. Modellen ROBOdidaktik vil også blive præsenteret i denne kontekst som en planlægnings- og analysemodel.

Projektets aktuelle version af den teknologididaktiske model ROBOdidaktik blev præsenteret på forskningskonferencen ECEL 2019, København, af Gunver Majgaard, Syddansk Universitet. Artiklen “Digital Literacy and Course Design” er nu tilgængelig her på sitet.

Se modellen og download her.

Underviser Rasmus A. Andersen bidrager med en workshop ang. computational thinking CT i et fagligt perspektiv på SDUs temadag for gymnasielærere, 11. jan. 2019.

På Svendborg Tekniske Gymnasium anvender vi robotter som en fast del af teknologiundervisningen, så eleverne får forståelse for at tænke robotteknologi ind som en del af løsningen i forhold til samfundsmæssige problemstillinger. Derudover inddrages udstyret i den udstrækning, hvor det kan give mening i andre fag som fysik, el-teknik, programmering og matematik, så der kommer virkelighedsnære perspektiver på undervisningen. Ved siden af den faste undervisning har vi et fritidstilbud til eleverne, hvor de kan arbejde med robotteknologi alene for interessens skyld, og i den forbindelse har vi skabt en konkurrence omkring robotter, sidst afholdt i oktober.