Workshop: leg & læring, 13. dec., Svendborg – GENTAGELSE

Denne workshop er grundet stor interesse en gentagelse af workshoppen d. 25. sept. Workshoppen foregår i rammerne af ROBOlæring på Designskolen i Kolding, Syddansk Universitet, og er et uforpligtende tilbud til projektdeltagerne.

Workshoppen gennemføres af PhD-stud. Line Gad Christiansen. Line har en baggrund som bl.a. it-underviser på HHX og arbejder i sit PhD-studie med leg- og læringsprocesser hos unge i teenagealderen. Erfaringerne fra denne workshop kan indgå i Lines studier.

ROBOlæring inddrager principper fra “leg og læring”,  da forskning har vist, at leg kan ”noget” når det gælder læring. Leg kan bl.a. øge fokus, motivation og den refleksion der sker efterfølgende. Derudover kan leg gavne sociale processer.

I denne sammenhæng kan design(tænkning) have den fordel, at metoderne er fleksible og kan bruges i mange sammenhænge – særligt når udfaldet er lidt ”ukendt”. Design handler i høj grad om, hvad deltagerne selv tilfører et projekt med engagement og input. Typisk kan det tilpasses, således at også mere usikre deltagere kan drage nytte af design(tænkning).

Formål

Formålet med workshoppen er at klæde deltagerne på med konkrete redskaber indenfor leg og læring, med henblik på efterfølgende anvendelse i deltagernes egne miljøer.

De metoder, der introduceres til på dagen, kan i princippet bruges i stort set alle undervisningssammenhænge.

Program og indhold, kl. 10.30 – 13.30

Deltagerne introduceres til de overordnede principper for leg & læring. Dernæst vil deltagerne selv gennemgå et kort designprojekt som et komprimeret forløb, med legende værktøjer, ”mindset øvelser” og andre indslag.

Workshoppen er baseret på viden indenfor leg, på erfaringer som gymnasielærer og på uddrag fra efteruddannelseskurset ”Design for undervisere” (Designskolen, på gymnasie- og 8.-10. klassesniveau).

Der bydes på frokost i løbet af workshoppen.

Forberedelse

Medbring egen teknologi til at bygge et projekt op om med jeres elever. Derudover vil der være forskellige materialer til rådighed.

Praktisk

Tilmelding kun online via dette link (kun for projektdeltagere). Log-on er fremsendt til de inviterede. Tilmeldingsfrist: 5. december 2019.