Netværksmøde #3 – 11. sept. 2019, Nyborg

Formålet med netværksmøde #3 er

  • at deltagerne udveksler om deres aktuelt gennemførte, hhv. påtænkte undervisningsforløb og får idéer til videreudvikling
  • at deltagerne fordyber sig i det didaktiske aspekt ved anvendelse af robotteknologier i undervisningen
  • at deltagerne får indsigt i teoretiske aspekter for Leg & Læring og får afprøvet enkelte principper, som introduktion til efterårets samkobling af Leg & Læring med robotteknologier i undervisningen

Deltagerne er projektets praktikere: undervisere og eventuelt planlæggere, vejledere eller andre, der arbejder konkret med undervisningsforløbene og deres planlægning i projektet.

Program

08.30 – 09.00   Ankomst & morgenkaffe

09.00 – 09:30   ROBOdidaktik, Vv. 1.4: Principper, vejledning og didaktisk ramme v/ Gunver Majgaard, SDU

09:30 – 11:15    Udveksling om gennemførte forløb (undervisere, se jeres *forberedelse), med feedback v.hj.a. ROBOdidaktik

11:30 – 12:00    (Bidrag fra robotbranchen)

12.00 – 12.30    Frokost

12.30 – 14.45    Workshop med Leg & Læring: teori, modeller og afprøvning  v/ PhD stud. Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding

14.45 – 15.00    De næste skridt i R O B Olæring, heriblandt efterårets samkobling af Leg & Læring med robotteknologier i undervisningen, & tak for i dag!

Forberedelse og tilmelding

Tilmelding online senest d. 3. sept. 2019 (kun for projektdeltagere og særligt inviterede gæster).

*For forberedelse, se her (primo august)

Adresse: Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg. Lokale: se annoncering i indgangen.

Parkering: på parkeringspladserne ved gymnasiet.