RoboMotion | 29. januar 2021 | Svendborg

AKTUELT: En “seriel event”

2. nov. 2020: Eventledelsen i Svendborg har været nødt til endnu en gang at omlægge RoboMotion 2021, grundet de seneste Corona-restriktioner og formodet nødvendighed for sikkerhensyn i januar 2021. Konkurrencen vil blive gennemført i seriel form med en række små hold der dyster efter hinanden.

Det indebærer, at RoboMotion foregår lokalt med fysisk afholdelse i Svendborg.

Tidligere planlagte eventformer som fysisk storskala event hhv. som hybrid event, er ikke forkastet for al fremtid, men vil blive realiseret, i takt med at sikkerhedshensyn ift. COVID-19 igen tillader fysisk samvær i større grupper.

Det fagprofessionelle spor for undervisere og ledere fra partnerskolerne og udefrakommende interessenter er henlagt til et webinar d. 26. feb. 2021.

Elevhold

Deltagerne i RoboMotion 2021 er elever fra Erhvervsskole og Erhvervsgymnasierne Svendborg, såvel som fra udskolingsklasser i Svendborg. Grundskolerne vil få tilsendt en invitation med link til tilmeldingsskema. Derudover inviteres elevhold fra partnerskolerne i ROBOlæring i Faaborg og Nyborg.

Eleverne tilmeldes med navns nævnelse i teams á 3-5 elever. Hvert elevhold er ledsaget af deres egen kontaktperson (= underviser). En lærer kan have ansvar for flere teams.

Koncept RoboMotion 2021

29. januar, kl. 09.00 – 11.30 og kl. 12.30 – 15.00

Konkurrencen foregår som en “seriel event”, hvor hold á 3-5 elever og deres undervisere deltager fysisk i Svendborg. Der deltager højst op til 4 hold ad gangen, som forlader skolen igen efter de har kørt i konkurrencen. Der afholdes to events:

  1. ”Main Event” med tidskørsel for alle. Her afgøres vinderen af RoboMotion 2021.
  2. ”Side Event” med frivillig deltagelse.

Main Event: tidskørsel

Der køres to omgange autonomt på banen. Robotten skal kunne køre og styre af sig selv, uden nogen form for fjernbetjening.  Man må IKKE betræde banen eller berøre robotten efter at dommeren har givet startsignalet.

Der køres to omgange i hver tidskørsel, og tiden noteres af banedommeren.

Hver robot får i alt 5 tidskørsler á 2 omgange. Det er gennemsnittet af de 3 hurtigste omgangstider, der tæller i den samlede konkurrence.

Der vil blive givet mulighed for at foretage mindre justeringer på robotten mellem hver tidskørsel.

Hvis en robot ikke når de 2 omgange på den maksimalt tilladte tid, så noteres der en tid på 4 minutter for dén kørsel.

Elevholdet med den hurtigste gennemsnitstid for de 3 hurtigste omgangstider vil blive kåret som Vinder af RoboMotion 2021.

Side Event: ræs (optionelt)

OBS – det er endnu uafklaret, om denne konkurrencedel kan gennemføres ift. muligheder og disponeringer til den tid. Uanset, har denne konkurrencedel ingen indflydelse på kåringen af vinder af RoboMotion 2021, og deltagelse er helt frivillig. 

4 robotter er på banen samtidig, ligesom fx i Speedway.

Også robotterne i denne konkurrence skal kunne køre autonomt (for betingelser se main event). Der skal gennemføres 2 omgange på banen (tidsgrænse for gennemførsel er på maksimalt 2 minutter).

Alle vil køre mod alle, hvis deltagerantallet gør det muligt. De opnåede tider har som udgangspunkt ingen betydning. Der gives point i hvert heat. Vinderen af et heat får 3 point, nummer to får 2 point, nummer tre får 1 point. Robotten med den højeste pointsum efter et antal heats vinder denne konkurrence.

Vinderkåring

Der vil være præmier og diplomer til den samlede vinder, til holdet på 2. plads og holdet på 3. plads. Desuden vil vinderne af de enkelte sektioner få en mindre præmie.

Transmission

Der vil blive transmitteret direkte fra RoboMotion 2021, så skolerne kan følge med i deres hold. Transmissionen kommer til at foregå på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasiers Facebook-side. Der transmitteres også fra præsentationer og vinderkåring etc. direkte fra Svendborg.

Lokation

Erhvervsgymnasier Svendborg, HHX forum, Skovsbovej 43, 5700 Svendborg

Program RoboMotion, 29. januar 2021

29. januar, kl. 09.00 – 11.30 og kl. 12.00 – 14.30

09.00               Velkomst + Præsentation

09.10               Indledende træning på banen – hvert hold får mulighed for at prøvekøre/teste banen og opsætning af robotten. Tiden til denne træning afhænger af antal deltagende hold, men vil ikke være mindre end 5 minutter.

09.40               Tidskørsel runde 1 (alle hold kører én tidskørsel, hvor de er alene på banen) – når holdet har kørt deres tidskørsel, vil man kunne kigge på de andre holds præstationer fra distance eller foretage justeringer på egen robot.

09.55               Tidskørsel runde 2 (alle hold kører én tidskørsel, hvor de er alene på banen)

10.10               Tidskørsel runde 3 (alle hold kører én tidskørsel, hvor de er alene på banen)

10.25               Tidskørsel runde 4 (alle hold kører én tidskørsel, hvor de er alene på banen)

10.40               Tidskørsel runde 5 (alle hold kører én tidskørsel, hvor de er alene på banen)

EVENTUELT deltagelse i side event (se konceptbeskrivelse ovenfor).

10.50               Offentliggørelse af resultaterne, hvor hvert hold får gennemsnittet af deres 3 hurtigste tider

11.00               Farvel og tak for i dag – herefter rengøring og afspritning og klargøring til de hold, der skal deltage i eftermiddagssektionen.

Robotkonkurrencen

Grundet de særlige omstændigheder under Corona-restriktionerne konkurreres på RoboMotion 2021 kun i én disciplin: tidskørsel.

De kommende år vil igen byde på kreative discipliner og discipliner for de mere avancerede robotter.

Robotter

Eleverne medbringer egne robotter, som de har bygget og programmeret derhjemme eller i undervisningen.

Specifikationer for banen

Bane

  • 4 x 7 m (indvendige mål)
  • med en midte på 1 x 4 m, altså et kørespor med en banebredde på 1,5 m.
  • 0,3 m høj, holder robotterne inde

Underlaget er linoleum og dermed forholdsvis glat.

Start og mål er det samme, markeret med en streg midt på den ene langside.

Kom godt i gang – tips fra undervisere

Den faglige forberedelse til RoboMotion kan med fordel indgå i undervisningen.

På HTX vil læringen primært ligge i Teknologi, Programmering, Fysik og EL teknik, mens det vil være de naturvidenskabelige fag i grundskolen.

Også STX og HHX kan indarbejde robotter i forskellige fag, fx i Informatik eller Fysik.  I erhvervsuddannelserne (EUD) kan robotundervisning indgå i Erhvervsinformatik eller i faglige emner i fx elektrikeruddannelsen.

Alle kan være med. Man kan komme i gang med en robot fra ca. 200 kr. og opefter. Der findes mange færdige kits, om det er LEGO Mindstorm, Arduino Uno, MicroBit, et MotorShield, 2 DC motorer el. lign.

Tips fra grundskolelærer Mads:

Hvad er RoboMotion

RoboMotion er en årlig robotkonkurrence, hvor elever dyster om hastighed, manøvreringsdygtighed og design. Konkurrencen foregår i forskellige discipliner.

Deltagere i RoboMotion events

Eleverne kommer fra de tekniske, merkantile og almene gymnasier, fra erhvervsuddannelser og fra grundskolernes udskolingsklasser.

Tilmelding

Tilmelding foregår via skolerne og kun online. Tilmeldingsskemaet tilsendes i starten af november 2020.

Tilmeldingsfrist: 10. jan. 2021, kl. 12.00

Deltagerbekræftelse med præcisering af programmet tilgår de deltagende skoler og kontaktpersoner d. 11. jan. 2021.

Sikkerhed

Eventen vil blive afviklet i henhold til overholdelse af de til den tid gældende Corona-restriktioner.

Der vil være opdeling i fysiske sektioner og inden for afgrænsede tidsrum, så man til enhver tid vil være sikker på, at forsamlingsforbuddet der udmeldes af Sundhedsmyndighederne, vi blive overholdt.

Det præcise antal sektioner og den præcise tidsplan for arrangementet vil først endeligt blive udmeldt efter det præcise antal deltagende hold kendes.