RoboMotion | 29. januar 2021 | i Svendborg & virtuelt

En hybrid-event

Eventledelsen i Svendborg har valgt proaktivt at afholde RoboMotion 2021 som en hybrid-event. Der skal kunne overholdes de sikkerhedshensyn, som eventuelle Corona-restriktioner vil kunne afkræve i januar 2021.

Det betyder, at RoboMotion vil foregå med fysisk afholdelse i de deltagende byer.

De enkelte konkurrencer på eventen afholdes synkront og forbundet med hinanden via online transmission. Derudover transmitteres moderation, præsentationer, vinderkåring etc. direkte fra Svendborg til de lokale arrangementer i de deltagende byer.

I hver by klargøres de fysiske og digitale rammer til nøjagtigt de samme konkurrencer, baseret på tekniske specifikationer fra eventledelsen.

Program RoboMotion 2021

29. januar, kl. 12.30 – 15.00

Som synkron hybrid-event med deltagerne fra andre byer: Velkomst, robotkonkurrence, vinderkåring

(detaljeret program følger)

I Svendborg: Ved flere end 20 deltagende hold á 3-5 elever opdeles holdene, og programmet gennemføres 2 gange. De første hold konkurrerer kl. 08.30 til 11.30, og de næste hold konkurrerer kl. 12.30 – 15.00. 

22. januar

Afprøvning af virtuelle forbindelser, samt øvrige spørgsmål & svar. Sammen med deltagerbekræftelsen tildeles et time-slot på ca. 20 min. i løbet af tidsrummet kl. 13.00 – 16.00.

Forberedelse

(I undervisningen)

Robotkonkurrencen

Grundet de særlige omstændigheder konkurreres på RoboMotion 2021 kun i én disciplin, med følgende forløb:

  1. Øvekørsel: Hvert team på 3-5 elever har 5 min. alene på banen for at teste deres opsætning.
  2. Tidskørsel: Hvert team får 5 forsøg. Gennemsnittet af de 3 hurtigste tider tæller som konkurrencetid.
  3. De TOP 3 teams kåres, med medaljer, diplom og en præmie til vinderholdet.

Robotter

Robotterne er ….

Specifikationer for banen

Bane

  •  7 x 4 m i indermålene
  • 1,5 m bred hele vejen rundt
  • Opbygges af træ eller andet hårdt materiale
  • Målstreg midt på langsiden

Hvad er RoboMotion

RoboMotion er en årlig robotkonkurrence, hvor elever dyster om hastighed, manøvreringsdygtighed og design. Konkurrencen foregår i forskellige discipliner.

Deltagerne

Eleverne kommer fra de tekniske, merkantile og almene gymnasier, fra erhvervsuddannelser og fra grundskolernes udskolingsklasser.

Eleverne tilmeldes med navns nævnelse i teams á 3-5 elever.

Hvert team ledsages af en lærer der er ansvarlig for teamet. En lærer kan have ansvar for flere teams.

Eleverne må gerne – men behøver ikke – medbringe egne robotter, som de har bygget og programmeret derhjemme eller i undervisningen.

Tilmelding

Tilmelding foregår via skolerne og kun online.

Tilmeldingsfrist: