RoboMotion | 5.-6. nov. 2021 | Svendborg

AKTUELT

Vi er glade for at kunne meddele , at RoboMotion 2021 foregår med fysisk afholdelse fra en lang række skoler og eksperter!

Arrangementet vil foregå over 2 dage inkl. overnatningsmulighed på Svendborg Erhvervsgymnasier i velegnede lokaler og under de COVID-19 sikkerhedshensyn, der må være påkrævet i den givne tidsperiode.

Arrangementet har været på vej længe og har måttet blive omdisponeret op til flere gange pga. de skiftende Corona-restriktioner. Trods alle genvordigheder har eventstyregruppen holdt fast i visionerne. Det har nu ført til et ambitiøst eventkoncept med en robotfaglig bredde, masser af oplevelser & leg for de unge og teknologiske vitaminer for alle. RoboMotion 2021 byder desuden på et lille udvalg af spændende faglige tilbud til undervisere og ledere på skoler og til udefrakommende interessenter.

Deltagerne

Eleverne kommer fra de tekniske, merkantile og almene gymnasier, fra erhvervsuddannelser og fra grundskolernes udskolingsklasser.

Undervisere, forældre og roboteksperter er også velkomne!

Program

(offentliggøres i løbet af april 2021)

Udstilling

Udstillingen omfatter stande til information om karrieremuligheder med robotteknologier. Derudover er der stande, hvor man kan droppe forbi og se nærmere på nogle af de robotter og andre teknologier, som man ellers ikke liiige får adgang til.

  • Erhvervsskole Svendborg: Her kan man prøve at programmere en industrirobot – UR-arm! Industriteknikere fra faget vil hjælpe med programmeringen.
  • Syddansk Universitet: Her kan man orientere sig om de videregående uddannelser der kan lægge op til en karrierevej med robotteknologier.
  • Dansk Metal
  • Dansk Industri
  • Teknologiskolen Svendborg: Et brandnyt fritidstilbud til de unge, der ikke kan lade være! God hjælp hentes hos erfarne ingeniører og robotundervisere.

Forberedelse i undervisningen

I løbet af efterår 2021 forberedes de forskellige konkurrencer og events til RoboMotion 2021. Forberedelsen foregår på skolerne. Der bygges robotter, de unge undersøger historik og samfundsforhold, og der klargøres til oplevelserne og til gæsterne.

HTX Svendborg: RoboRace, RoboBalls, RoboPitches - hastighed, manøvrering, formidling

HHX Svendborg: Event management & publicering

EUD Svendborg: Robotter i industriklassen - drop-in & programmér!

Rantzausminde: Katapultering med robotter

Haahrs (1): RoboCup (robotter)

Toggle Content goes here

Haahrs (2): RoboCup - robotteknologier i samfundsfaget

Toggle Content goes here

Nymarkskolen: Sund & glad - robotteknologier i sundhedssektoren

Birkhovedskolen: Robotter i valgfag

Toggle Content goes here

Faaborg STX & ungdomsskolen:

Toggle Content goes here

Teknologiskolen Svendborg: RoboMini

Kom godt i gang – tips fra undervisere

Den faglige forberedelse til RoboMotion kan med fordel foretages i undervisningen lokalt.

På HTX vil læringen primært ligge i fagene Teknologi, Programmering, Fysik og EL teknik, mens det vil være de naturvidenskabelige fag eller samfundsfag i grundskolen.

På STX og HHX kan robotter indarbejdes tilsvarende, fx i Informatik eller Fysik.  I erhvervsuddannelserne (EUD) kan robotundervisning indgå i Erhvervsinformatik eller i faglige emner i fx elektrikeruddannelsen.

Alle kan være med. Man kan komme i gang med en robot fra ca. 200 kr. og opefter. Der findes mange færdige kits, om det er LEGO Mindstorm, Arduino Uno, MicroBit, et MotorShield, 2 DC motorer el. lign.

Tips fra HTX-underviser Lennart: Superkort om udstyr, økonomi, fag og elevengagement

Tips fra grundskolelærer Mads:

Robotter

Eleverne medbringer egne robotter, som de har bygget og programmeret derhjemme eller i undervisningen.

På RoboMotion består der desuden mulighed for at deltage i workshops eller drop-in aktiviteter, hvor man fx kan programmere ægte industrirobotter eller …..

Specifikationer for banerne

Bane RoboRace

  • 4 x 7 m (indvendige mål)
  • med en midte på 1 x 4 m, altså et kørespor med en banebredde på 1,5 m.
  • 0,3 m høj, holder robotterne inde

Underlaget er linoleum og dermed forholdsvis glat.

Start og mål er det samme, markeret med en streg midt på den ene langside.

Hvad er RoboMotion

RoboMotion er en årlig robotkonkurrence, hvor elever dyster om hastighed, manøvreringsdygtighed og design af robotter.

Robotterne kan være bygget i forudgående undervisningsforløb lokalt på de enkelte skoler. Derudover er der typisk mulighed for at deltage i forskellige workshops på arrangementet eller andre i drop-in aktiviteter. Typisk præsenterer nogle key-note speakers nyt fra robotbranchen, og man kan opleve teknologier live på en udstilling.

Mindst lige så vigtigt er (den faglige) leg og det at være fælles om oplevelserne – også på kryds og tværs af uddannelserne.

Initiativtagerne er engagerede undervisere med store robotfaglige interesser og ekspertise. Ambitionen er på sigt at skabe en “DM i robot”!

Elevhold

Deltagelse i RoboMotion 2021 er af forsigtghedsgrunde (COVID-19) stadig antalsbegrænset.

Følgende skoler får forhåndstilkendt et vist antal pladser: HTX, HHX og EUD Svendborg, udskolingsklasser i Svendborg Kommune, samt partnerskolerne i ROBOlæring i Faaborg og Nyborg. Skolerne får tilsendt en invitation med link til tilmeldingsskema. Derudover stiller vi et vist antal pladser til rådighed for særligt interesserede skoler fra andre områder.

Eleverne tilmeldes med navns nævnelse i teams á 3-5 elever. Hvert elevhold er ledsaget af deres egen kontaktperson (= underviser), som kan have ansvar for flere teams.

Tilmelding

Tilmelding foregår via skolerne og kun online. Tilmeldingsskemaet tilsendes i løbet af maj 2021.

Tilmeldingsfrist: 1. sept. 2021, kl. 12.00

Deltagerbekræftelse med præcisering af programmet tilgår de deltagende skoler og kontaktpersoner.

Af forsigtighedsgrunde mhp. eventuelle COVID-19 forbehold, foregår deltagelse i RoboMotion 2021 under adgangskontrol. Nærmere info fremgår af invitationen.

Sikkerhed

Eventen vil blive afviklet i henhold til overholdelse af de til den tid gældende sikkerhedshensyn til COVID-19.

Der vil være opdeling i fysiske sektioner og deltagerbegrænsning i afgrænsede tidsrum, så man til enhver tid kan være sikker på, at de restriktioner der udmeldes af Sundhedsmyndighederne, vil blive overholdt.

Click here to add your own text