Flashes fra undervisningsforløb med robotteknologier, efterår 2019

“Intelligent hus” |  Svendborg Erhvervsskole, grundforløb 1, Strøm, styring & IT

Et hold elever har arbejdet med flere robotteknologier for at finde frem til løsninger i temaet “det intelligente hus”.

Lego Mindstorm, micro:bits og Zensehome er blevet brugt kreativt i arbejdsgrupperne. Eleverne kom omkring en lang række funktioner, fra simple tænd-sluk løsninger, hen til programmering af velfærdsrobotter, grundplanstegning af et hus, installation af afbryder, stikkontakter og lampeudtag.

“Affaldshåndtering” |  Nymarkskolen, 10. kl. valgfag

(beskrivelse)

I forløbet indgik en introduktion til teknologier, gennemført af en HTX-underviser på Svendborg ERhvervsgymnasier.

Besøg af ´Robotbrag´ som startskud til robotbygning  |  HTX Svendborg, Teknologi

D. 14. nov. 2019 afholdt Teknologisk Institut deres store ´Robotbrag´, med langt over 1.000 deltagere fra robotbranchen. Undervisningsverden og andre interesserede fik også mulighed for at snuse til robotteknologisk innovation, såsom de nye kollaborative robotter, kunstig intelligens og mobile robotter.

Knap 40 teknologielever fra HTX Svendborg fik en særlig introduktion af Instituttets seniorkonsulent. I en personlig dialog besvarede konsulenten elevernes spørgsmål til robotsatsninger på de forskellige faglige sektorer og til mulige karriereveje og jobs i robotbranchen. Dernæst besøgte eleverne den store udstilling. Inspiration herfra indgår i gymnasiets forløb “Autonominator” (elteknik), hvor eleverne selv skal bygge fuldautomatiske robotter (dec. 2019 – april 2020).

”Menneske og maskine og det evige liv”  |  HHX Svendborg, 2. g, og Haahrs, 8. kl.

Forløbet på 3 moduler omhandlede etiske spørgsmål i forbindelse med de nye robotteknologier og foregik som et debatforløb.

Debatten var baseret på, at man på begge skoler havde set en dokumentarfilm om en russisk rigmand og hans overførelse af ”krop og sjæl”. I forløbet diskuterede eleverne i skolekrydsende grupper filmens pointer, baseret på nogle givne arbejdsspørgsmål. Opsamlingen foregik i plenum.

Denne sektion blev fulgt op af en ”forhold dig til virkeligheden”-sektion med etiske og moralske dilemmaer. Dilemmaerne blev anskueliggjort med eksempler, hvor vi som mennesker skal forholde os til, hvad “vi kan eller skal acceptere maskinerne kan og hvad vi ikke kan eller skal acceptere”.

Samfundet ændrer sig & introduktion til robotter | 4. nov. 2019, HHX Svendborg og Haahrs

HHX Svendborg og Haahrs er gået sammen om at organisere et forløb for grundskolens 8. klasses elever.

Introduktion til robotteknologier er del af Haahrs´ satsning på at fremme de unges digitale kompetencer og digitale dannelse systematisk fra 1.-9. klasse. Begge dele kombineres med karrierelæring, heriblandt at de unge erfarer eksempler på uddannelsesveje til en teknologisk karriere.

For det merkantile gymnasium HHX er det særligt relevant at få indsigt i den kommercielle og den samfundsmæssige betydning af robotternes fremmarch.

Teknologisk Institut bidrog derfor med et introducerende oplæg om robotteknologiernes vækst og rolle i samfundet. Herefter fungerede en ung studerende som instruktør i NAO robottens principper og programmering.

Eleverne fik først en samlet introduktion, understøttet af en engelsk (!) præsentation. Derefter arbejdede de unge i kønsopdelte grupper, hvor piger som drenge fluks blev meget optaget af NAO robotterne.

Alle hold formåede at få robotterne til at udføre de tilsigtede funktioner.

De unge klarer det godt. Man kan se, de er nysgerrige. Nogle er allerede nu kommet videre til næste niveau med opgaverne. De lærer det lynhurtigt. Jeg vil tro, det er fordi de er vante til at arbejde så meget med computer, fra barnsben nærmest.

Det med engelsk er ikke noget problem. Det virker også til, at de er bekendte med de fagtermer, der har været der indtil videre, IP-adresse, loops, springs osv.

Det giver en rigtig god basisforståelse med blokprogrammering. Derfra kan man tage dem videre til egentligt programmeringssprog, Java osv. Med lidt instruktion kan folkeskolelærerne også lære det.