Netværksmøde #4 – 4. feb. 2020, Svendborg

Formålet med netværksmøde #4 er

  • at deltagerne relaterer deres aktuelt gennemførte, hhv. påtænkte undervisningsforløb til ROBOdidaktik modellen, vs. 2.0 (jan. 2020)
  • at deltagerne inspireres af virksomhedscase og kan uddrage dele af casen til undervisningsbrug
  • at deltagerne i fællesskab skitserer et udkast til rammer og indhold for den fælles robotevent, efterår 2020

Deltagerne er projektets praktikere: undervisere og eventuelt planlæggere, vejledere eller andre, der arbejder konkret med undervisningsforløbene og deres planlægning i projektet.

Program

08.30 – 09.00   Ankomst & morgenkaffe

09:00 – 09:15    Status i ROBOlæring: produktion og udbredelse

09.15 – 10:00    ROBOdidaktik, vs. 2.0 som planlægnings- og analysemodel v/ lektor Gunver Majgaard, SDU – med de nyeste erkendelser og principper fra “leg & læring” i vs. 2.0 (jan. 2020)

10:15 – 11:15      “Robotteknologi og automatisering på laboratorieområdet” v/ Tina Beith Christensen, afsnitsledende Bioanalytike for Præanalyse, Aalborg Universitetshospital – præsentation af 3 tekniske cases, inkl. perspektivering med de forretningsmæssige aspekter og de menneskelige forandringsprocesser

11:15 – 12:15      Egne undervisningsforløb: a) i relateret til ROBOdidaktik, b) med virksomhedsinddragelse hhv. case fra virksomhed

12.15 – 13:00    Frokost

13:00 – 15:00    Robotevent, efterår 2020 – rammer og indhold: erfaringer fra prototyperne, idéer, forslag, commitment og de næste skridt

Forberedelse og tilmelding

Tilmelding online senest d. 28. jan. 2020 , kun for projektdeltagere og særligt inviterede gæster. Adgangskode er fremsendt direkte til de inviterede.

*For forberedelse, se her (coming up medio januar 2020).

Adresse: Svendborg Erhvervsgymnasier, Skovsbovej 43, Svendborg. Lokale: se deltagerbekræftelse.

Parkering: på parkeringspladserne ved erhvervsgymnasiet.