Leg & læring – ny bog

Projektdeltagernes didaktiske arbejde med ´leg & læring´er blevet inspireret af PhD-stud. Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding. Line gennemførte en række workshops for undervisere, foretog observationer af undervisningsforløb og kvalificerede arbejdet med bl.a. konkrete øvelser (efterår 2019 – jan. 2020).

Erfaringerne er blevet inddraget i Lines studier og har bidraget til en artikel i “Framing Play Design – a hands-on guide for designers, learners and innovators” (2020).

´Leg & læring´ indgår også i modellen ROBodidaktik.

Fra workshop for undervisere i ROBOlæring, okt. 2019. Underviserne afprøvede en lang række korte og længerevarende øvelser til bl.a.

  • at åbne for idégenerering og og konkludere på idéer
  • at skabe motivation
  • at fremme tillid og teamgejst

Sammenlagt blev underviserne mere bevidste om formål, dosering og timing af legelementer i undervisningen.

Metoder for leg & læring kan især også understøtte den mere eksplorative tilgang til elevernes digitale produktion i læringsforløb.

Gudiksen, S., Skovbjerg, H. M. et al (2020) “Framing Play Design”, BIS Publishers

Erfaringer fra ROBOlæring har bidraget til Line Gad Christiansens konklusioner, som er forarbejdet i kap. 8: “Designing for play in youth-based educational situations”.