Fåborg Gymnasium vægter et stærkt fællesskab og et trygt og udviklende læringsmiljø med samvær og humor. Et godt samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og skolens øvrige personale er vigtigt for skolen. Der er høj opmærksomhed på, at der er plads til forskellighed og til det personlige engagement. Skolen har 25 undervisere og 220 elever.

I R O B O læring

Eleverne på Fåborg Gymnasium skal lære at forholde sig til komplekse problemstillinger, dannes til livslang læring og til at kunne begå sig i et moderne demokratisk samfund. Det indebærer at få indsigt i de nye teknologier og relatere til nuværende og fremtidige forhold.

I løbet af projektet vil eleverne først og fremmest arbejde med robotteknologier i faget Fysik A, og derudover indgå i elev-elev undervisning i brobygningsaktiviteter til udvalgte lokale folkeskoler.

Skolens mål med projektet

Robolæring skal bidrage til skolens erklærede princip om at tage godt imod de nye 1g-elever og sørge for at lette overgangen fra grundskole til gymnasium. Her tages højde for elevernes forudsætninger – også deres formelle og informelle digitale kompetencer.

Projektet indgår i skolens kompetenceudvikling af undervisere og i et samspil med beslægtede lokale udviklingsarbejder, heriblandt at fremme elevernes “lyst til læring”.