Nymarksskolen er en ambitiøs ungeskole, hvor man vil “udvikle unge, der skaber og forandrer fremtiden”.

I R O B O læring

Skolen har 670 elever på 7.-10. årgang. Skolen tilbyder “Robotics” som fokusfag for 7.-9. årgang. Projektaktiviteter i Robolæring vil blive integreret i 10. klassecenterets naturfaglige studieretning.

Skolens mål med projektet

Nymarksskolen ønsker at give sine elever endnu mere viden om og motivation for alle aspekter af STEAM kompetencerne:
Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics.
Arts udvider de velkendte STEM kompetencer og henviser til de nødvendige humanistiske og kreative kompetencer, når man arbejder med naturvidenskabelige fagområder og nye teknologier.

Samtidig skal projektet bidrage til skolens bestræbelser på, at de unge kan træffe en kvalificeret beslutning om valg af ungdomsuddannelse.