Haahrs er en privatskole, i centrum af Svendborg med 500 engagerede elever, der hylder værdierne trivsel og faglighed. På Haahrs Skole gør man sig umage for at levere en varieret og spændende undervisning, der udfordrer og engagerer eleverne. To klasselærere på hver klasse står for eleverne.

Haahrs tilbyder undervisning fra 0. – 10. klasse og har to spor på hver årgang.

Der prioriteres også en lang række sociale aktiviteter inden for skolens rammer: Heriblandt dramaundervisning, lejrskole på samtlige årgange, elevråd, samtaleeftermiddage og festlige traditioner som skolefester og koncerter. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen med tilbud til samtlige elever fra 0. – 5. årgang.

I R O B O læring

… (brobygning)

Skolens mål med projektet

Haahrs ser sig selv som en vigtig del af fødekæden til de videre uddannelsesforløb, som skolens elever vil påbegynde i fremtiden: “Det arbejde, der ligger i at være en del af noget større, vil vi gerne fokusere på!”

Haahrs ønsker at træde skridtet videre ud i det relativt ukendte område omkring robotteknologi, og samtidigt netværke med “alle de andre vovehalse” der også ser potentialer i robotter og læring.

Skolen ønsker at indgå tætte relationer til hele uddannelsessfæren og bygge videre på de mange gode forbindelser, man har i forvejen.