Forskningsgruppen SDU Embodied Systems for Robotics and Learning er del af det Tekniske Fakultet og uddanner ingeniører. Gruppen er især involveret i robot-, velfærds-, lærings- og oplevelsesteknologi uddannelserne.

Forskerne i R O B O læring forsker i kunstig intelligens og robotter, bla. inspireret af naturen. Derudover arbejder gruppen med hvordan man kan bruge robotter og anden teknologi indenfor undervisning, rehabilitering og sundhed.

Læs mere

I R O B O læring
I projektet vil forskerne være optaget af, hvordan pædagogisk tilgang, didaktik og teknologi skal spille sammen. Hvordan skal undervisningen planlægges med stadig skiftende og nye teknologier?

Projektet modsvarer forskernes tilgang om iterativt at videreudvikle teknologi-didaktikken sammen med partnernes fra praksis.

Konkret vil forskerne

  • byde ind med deres ekspertise angående de nyeste robotteknologier
  • bidrage til at kvalificere projektets didaktiske model
  • bidrage til at kvalificere undervisningsforløbene
  • inddrage projektets resultater i videnskabelig kontekst, fx i publikationer
  • bidrage aktivt til roboteventen og skitsen for et bæredygtigt og vedvarende samarbejde

Endelig vil en PhD-studerende blive tilknyttet projektet med henblik på at indsamle empiri angående robotteknologier i forskellige læringskontekster.

Forskernes mål med projektet

Alt i alt skal projektet være med til at fremme meningsfuld brug at robotter og anden teknologi i uddannelsessystemet. Det skal forberede næste generation på det 21. århundredes krav om kompetencer inden for teknologi, innovation, problemløsning og samarbejde.