Birkhovedskolen i Nyborg har teknologiforståelse og digital dannelse på dagsordenen. Man har gennem flere år arbejdet målrettet med at inddrage Robotteknologi (herunder LEGO Education, Bee Bots samt programmering og kodning) på alle skolens klassetrin.
Skolen deltager fast i FLL-konkurrencen og er i 2019 vært for en kommunal robotkonkurrence (i WRO-regi) for alle kommunens 3. klasser.
Det næste skridt er at få det nye forsøgsfag Teknologiforståelse på skemaet, som et fag for 9. årgang.

Mål for ROBOlæring

Birkhovedskolen ønsker i partnerskabet med de øvrige uddannelsesinstitutioner at videreudvikle skolens pædagogiske og didaktiske praksis. Skolens strategi er et klart grundlag: ALLE elever på skolen skal have mulighed for at udvikle deres teknologiforståelse.

Teknologi: Kompetent og kreativt, konstruktivt og kritisk

Skolen ønsker at give eleverne mulighed for at forstå de teknologiske muligheder og udvikle deres evne til at anvende disse konstruktivt og kritisk.
Eleverne skal opnå kompetencer, færdigheder og viden i kreative og meningsfulde processer, der udvikler deres forståelse for teknologi og øger deres digitale dannelse.

Om Birkhovedskolen

Birkhovedskolen er en byskole i Nyborg med ca. 510 elever og 40 lærere. Skolen er en to-sporet folkeskole fra 0. til 9. årgang.
Missionen i det daglige arbejde med eleverne er at skabe størst mulig læring for eleverne med fokus på det faglige, sociale og personlige. Lærerne arbejder på at øge elevernes lyst til læring hver eneste dag.