På Nyborg Gymnasium (NG) er 7 ungdoms- og erhvervsuddannelser samlet under ét tag: STX, HF, IB, HHX, EUX, EUD og 10. klasse.

Som elev på skolen er det muligt at bo på kostskolen, der huser unge fra de forskellige uddannelser – og fra hele verden. Hverdagen på Nyborg Gymnasium deles mellem mere end 1.000 elever og 100 medarbejdere. Skolen tilbyder undervisning i faget informatik for elever på både HHX, EUX, STX og HF. Digitale teknologier har en særlig plads i skolens Makerspace, hvor elever har mulighed for at arbejde med laserskærer, 3D printer, folieskærer, mikroprocessorer, sensorer, motorer, robotter.

I R O B Olæring og skolens mål med projektet

Nyborg Gymnasium haft igennem flere år opbygget et tæt og godt samarbejde med kommunens grundskoler og Nyborg Bibliotek. Informatikelever fra Nyborg Gymnasium har således undervist elever fra grundskolen til arrangementet ”Hour of Code”. Derudover har der været afholdt workshops i kreativ anvendelse af it-teknologi for grundskoleelever til Nyborg Kulturnat. I projektet ROBOlæring vil man gerne udvide samarbejdet med flere samarbejdspartnere og desuden sætte mere fokus på robotteknologier.

Skolens Makerspace har været et frivilligt tilbud til elever som afterschool aktivitet, men også til lærere som en hjælp til at integrere digitale teknologier i undervisningen. I projektet ROBOlæring vil skolen styrke bevidstheden om Makerspace hos både elever og lærere på Nyborg Gymnasium, så faciliteterne i Makerspace bliver anvendt af en større gruppe af fag og undervisere på Nyborg Gymnasium.