Mulernes Legatskole er blandt de største i Danmark, med ca. 900 elever fordelt på 28 gymnasieklasser og 4 hf-klasser. Gymnasiet har et meget stort og alsidigt tilbud til eleverne, både hvad angår undervisning, valgfag og mulighederne for at bruge skolens moderne faciliteter efter skoletid. Der lægges stor vægt på elevindflydelse og aktiv demokratisk deltagelse.

På Mulernes er der udfordringer til de dygtigste, samtidigt med at der er særlig hjælp at hente for elever med problemer i enkelte fag.

Mulernes har i kraft af en samarbejdsaftale med SDU fokus på anvendelse af droner og robotter i undervisningen.

Læs mere

I R O B O læring

Gymnasiet vil bidrage med erfaringer fra droner og robotter i undervisningen. De tilknyttede undervisere vil fungere som “critical friends” og sparre på de sydfynske skolers tiltag med robotteknologier.

Skolens mål med projektet

Skolen ønsker også selv at finde faglig sparring, som kan hjælpe gymnasiet med yderligere at styrke den faglige profil omhandlende droner og robotteknologi.

Desuden vil man gerne drage nytte af andres erfaringer og udbygge kredsen af potentielle samarbejdspartnere. Heri indgår også feedback på det arbejde, der indtil nu er udført på Mulernes Legatskole, således at skolen kan arbejde mod at få gjort sine materialer endnu bedre.