Automatisering, effektivitet, sikkerhed, arbejdsmiljø, adfærd …

Det var blot nogle af de stikord, som Tina Beith Christensen fra Aalborg Universitetshospital spillede ind til de omtrent 120 2.g-elever og deres undervisere fra HTX og HHX.

Den afsnitsledende bioanalytiker for præanalyse fremlagde i et meget levende og fagligt velunderbygget oplæg om hospitalets automatisering af processerne i og omkring deres blodbank.

Mange aspekter spiller ind: Muligheder og begrænsninger i den teknologiske udvikling, den danske lovgivning, samarbejde mellem medarbejderne og deres daglige adfærd, hospitalets økonomiske rammer og de forretningsmæssige omstændigheder, samt overordnede etiske spørgsmål.

Men processerne er ikke afsluttede, og afsnitslederen har mange flere visioner og udfordringer. Robotteknologierne er kommet for at blive, rettere sagt, for at ekspandere endnu mere. Ensartede processer vil blive automatiseret i langt højere grad i fremtiden, til fordel for patienter, personale og budgetter.

Underviserne greb flere af hospitalets spørgsmål til den fremtidige videreudvikling. I løbet af efteråret vil man på flere sydfynske skoler arbejde videre med:

  • Kan man tænke sig en robot, der tager blodprøver på patienter? 
  • Ville hjerte EKG´er kunne foretages af robotter? 
  • Hvordan løser vi det logistiske problem med transport af blodprøver over store distancer?