Drejebog for Robotevents

Eventstyring

Eventorganisation og praktisk planlægning

Der er nedsat en tværorganisatorisk styregruppe, bestående af dedikerede lærere med indsigt i undervisning med robotteknologier, fra Svendborg Erhvervsskole og -gymnasier samt flere grundskoler i Svendborg. Eventledelsen ligger hos 2 undervisere fra HTX Svendborg, hhv. HHX Svendborg. Dermed sikres tværfaglige aspekter for eventen.

Eventen planlægges praktisk v.hj.a. et fælles værktøj til projektstyring (via log-on).

Formål og koncept

Formålet med events er at styrke læringsmiljøerne omkring robotteknologier på Sydfyn. I det lange løb skal dermed også forsyningskæden til de teknologiske brancher sikres.

Eleverne skal inspireres med en legende tilgang, når de afprøver sig selv fagligt og kan opleve forskellige karriereveje. Der skal være rum til teknologiske nybegyndere såvel som faglige udfordringer for de avancerede teknologibrugere. Eventen skal også byde på godt socialt samvær i en tryg sammenhæng.

Eventkonceptet bygger på brede erfaringer fra tidligere læringsevents på Sydfyn: robotkonkurrencer, mesterskaber i spilprogrammering, kreative workshops og deltagelse i entreprenørskabs awards.

Deltagere og målgrupper

Som et ufravigeligt princip gennemføres eventen i uddannelseskæden, med elever og undervisere fra grundskoler og de forskellige ungdomsuddannelser. Også andre typer uddannelsesinstitutioner, klubber eller grupper kan være relevante. Deltagerne kommer først og fremmest fra Fyn, men er også velkomne fra andre landsdele.

Studerende fra videregående uddannelser kan indgå, fx med oplæg eller tutoring. Virksomheder og offentlige organisationer involveres fx med forudgående cases, med oplæg fra deres praksis eller som dommere.

Forældre og venner er velkomne som gæster, heriblandt til de afsluttende konkurrencer. Der består også mulighed for en dialog om forskellige karriereveje.

Deltagerantallet vil typisk ligge mellem ca. 500 – 1.000 deltagere, afhængig af eventens konkrete disponering. Aktuelle Corona-hensyn til afstand og hygiejnekrav begrænser p.t. mulighederne (2020/2021).

Indhold og program

Eventen gennemføres som et 2-dags arrangement fra fredag middag til lørdag eftermiddag.

(Detaljer under udarbejdelse)

Finansiering og pris

Eventen er finansieret af forskellige kilder:

  • De deltagende skolers egenbetaling
  • Sponsorater fra virksomheder og offentlige organisationer
  • Fondsmidler, med bidrag fra projektet ROBOlæring / Region Syddanmark til Robotevent i jan. 2021

Hvad er drejebogen?

Drejebogen er en konceptbeskrivelse for at afholde robotevents på Sydfyn som en årlig tradition. Konceptet er udviklet af projektdeltagerne i rammerne af ROBOlæring.

Drejebogen er samtidig en platform, hvor deltagerne og de besøgende kan finde programmet og praktiske oplysninger. De partnere, der er aktivt involveret i organiseringen, kan logge sig ind og finde de centrale aftaler, dokumenter, pressemeddelser, etc. Også bookingen kommer til at foregå online via drejebogen.

Den næste robotevent afholdes d. 29. – 30. jan. 2021 i Svendborg (udskudt fra nov. 2020 af Corona-relaterede grunde).

Antal elever
Antal undervisere