Kick-off fandt sted på Svendborg Erhvervsgymnasier. Download program.

Godt 25 af projektets praktikere deltog: undervisere og planlæggere, vejledere og andre, der arbejder konkret med undervisningsforløbene og deres planlægning i projektet.

På programmet stod et par timers “leg” med de nyeste robotteknologier, introduceret til ved lektorerne Gunver Majgaard og Jacob Nielsen, Syddansk Universitet, Embodied Systems for Robotics and Learning, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute, samt PhD studerende Bjarke Pedersen. Her kom man også omkring robothistorien, og deltagerne forsøgte sig på at definere deres forståelse af, hvad en “robot” er.

Deltagerne pitchede derefter hver deres erfaringer og inspirerede dermed hinanden til nye forløb, også i samarbejde med hinanden, på tværs af uddannelsestyper. Dermed er projektets R O B O læring altså i udviklingsfasen af de første forløb. Sideløbende vil man iværksætte en lokal undersøgelse for at identificere, hvilke robotteknologier man bruger på skolerne og hvordan lærerne er rustede at bruge dem.