Netværksmøde #2  –  5. feb. 2019, Faaborg

Formålet med netværksmøde #2 er

  • at deltagerne udveksler om deres aktuelt gennemførte undervisningsforløb og får idéer til videreudvikling
  • at deltagerne får inspiration ang. nye robotteknologier og deres didaktiske omsætning i undervisningen
  • at deltagerne får indsigt i karrierelæringens principper

Deltagerne er projektets praktikere: undervisere og eventuelt planlæggere, vejledere eller andre, der arbejder konkret med undervisningsforløbene og deres planlægning i projektet.

Program

08.30 – 09.00   Ankomst & morgenkaffe

09.00 – 10:00   Siden sidst fra arbejdsgrupperne: a) Undersøgelse af teknologier på skolerne v/ Regina L. Nielsen, projektledelsen b) Didaktisk model v/ Gunver Majgaard, SDU

10:00 – 12.00    Udveksling om gennemførte forløb (undervisere, se jeres *forberedelse), med feebackmetoden Bono´s Thinking Hats

12.00 – 12.45    Frokost

12.45 – 13.45    Workshop om karrierelæring: principper og øvelser v/ Gitte Lillemose, leder, UU Odense

14.00 – 14.45   Nye robotteknologier: **VR og alkohol, oplæg og hands-on v/ Patricia Bianca Lyk, PhD-studerende Syddansk Universitet, Embodied Systems for Robotics and Learning, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute

14.45 – 15.00   De næste skridt, i plenum & tak for i dag

Forberedelse og tilmelding

Tilmelding online senest d. 29. januar 2019 (kun for projektdeltagere og særligt inviterede gæster). Log-on, se mail af d. 13. jan. 2019.

*For forberedelse, se her.

**VR og alkohol – teaser.

Adresse: Faaborg Gymnasium, Sundagervej 42, 5600 Faaborg. Lokale: se annoncering i indgangen.

Parkering: på parkeringspladserne ved gymnasiet.