En tværorganisatorisk arbejdsgruppe, bestående af forskere, ledere og undervisere fra projektet, har udviklet projektets egen didaktiske model for undervisningsforløb med robotteknologier.

Modellen ledsages af en ramme med operationelle, vejledende spørgsmål og tænker også forløb i uddannelseskæden ind. Digital dannelse spiller en væsentlig rolle, og de klassiske parametre for at designe en elevcentreret undervisning er udvidet med et eksplicit fokus på digital produktion.

I løbet af udviklingsprocessen er modellen blevet præsenteret for praktikere og revideret gentagne gange. Modellen er offentliggjort per 1. april 2019 som vs. 1.4 og vil løbende blive videreudviklet i projektet, i takt med at nye erkendelser opstår.

Modellen fungerer som inspiration til at udvikle forløb, som ramme til at dokumentere forløb og som et rammeværk for at analysere og kommentere forløb.

Modellen kan downloades her!