Metoder

Undersøgelsen og analysen er gennemført af projektledelsen i R O B Olæring, i samråd med SDU forskere og enkelte praksiseksperter fra projektet.

Formål og indhold

Formålet med undersøgelsen var at afdække:

  • Hvilke teknologier ligger skolerne inde med?
  • Hvordan bliver de brugt i undervisningen?
  • Hvilke barrierer opleves på skolerne?
  • Hvad kan fremme anvendelse af teknologierne?
  • Hvordan kunne en eventuel kompetenceudvikling foregå?

Undersøgelsen omhandlede de robotteknologier, der i bred forstand kan anvendes til fremme af, at eleverne lærer programmering og computational thinking. Dette kan foregå i it-fag, i fag hvor robotteknologier bidrager til den faglige læring og/eller tværfagligt.

Analyseresultaterne skulle pege på, hvordan skolerne understøttes bedst muligt i deres videre udvikling.

Målgrupper

Målgrupperne for besvarelse af undersøgelsen var folkeskoler (inkl. privatskoler og 10. klasses centre), først og fremmest med deres naturfagslærere, almene gymnasier og erhvervsgymnasier (HTX, HHX, EUX) samt erhvervsskoler. Undersøgelsen blev i første omgang gennemført med de skoler, der er partnere i R O B Olæring.

Metoder og fremgangsmåde

Undersøgelsen omfattede både kvalitative beretninger og en kvantitativ survey.

Undersøgelsen foregik i tidsrummet november 2018 – januar 2019. Resultaterne blev fremlagt for projektdeltagerne til verificering i februar 2019 og publiceret efterfølgende.