Verificering & kommentarer

Projektets resultater blev præsenteret for 18 undervisere fra projektskolerne i R O B Olæring. Udvalgte konklusioner blev kommenteret via interaktiv online feedback (Mentimeter), suppleret med en åben diskussion.

Underviserne kommenterede brug af teknologier, hos dem selv sammenholdt og på skolen.

Det blev bekræftet, at ildsjæle spiller en stor rolle, både på skolen og for dem selv. Undervisernes egne ressourcer, didaktisk formåen og inspiration opleves øjensynligt som større end ved resten af kollegerne på skolen. Nysgerrighed og lyst haves i høj grad hos sig selv, dog i ikke imponerende grad på skolen.

Også i dette forum konstateres en begrænset forekomst af teknologier, både hos dem selv og på skolen.

Underviserne udviste nysgerrighed og åbenhed for at komme igang med nye teknologier.

Her blev ønskerne mest af alt relateret til mere udstyr:

Populære aktuelle teknologier som fx droner, Lego Mindstorm og microbits, men også mere specialiserede teknologier som fx robotarme og tungere industrirobotter. Ønsket om industrirobotter indikerer behovet for at kunne praksisrette teknologierne. Det samme gør ønsket om administrative robotter,  som står i relation til fx en merkantil faglighed.

En eksperimenterende tilgang kan ikke umiddelbart aflæses af denne menti-besvarelse. Men i undervisernes præsentationer af deres forløb med teknologier indgik også didaktiske metoder til fremme af kreativitet og innovation. Også de mere simple teknologier kan bruges til dette formål (se fx EUD forløb med Lego Mindstorm).

Tilbagemeldingerne fra de 18 undervisere bekræfter alt i alt resultaterne fra online survey´en.

Tid synes at være en afgørende faktor for at kunne sætte sig ind i teknologierne. Derudover henvises også her til behov for didaktisk inspiration og en systematisk tilgang fra skolens side.

Den enkelte underviser har muligvis formået at videreudvikle sine egne kompetencer og sin undervisning med nye teknologier. Men for at også de mere tilbageholdende kolleger kan følge med, skal der en systematisk tilgang til fra skolens side: “en klar strategi”. Heri indgår også at afsætte de fornødne ressourcer og skabe rammer.